Historie

Navštivte s námi

Klenoty v srdci Evropy

Ať patříte k obdivovatelům díla Richarda Wagnera, Antonína Dvořáka, Arnolda Schoenberga nebo naopak oceníte dobře připravený Tafelspitz. Střední Evropa je úchvatným regionem s neobvyklým melodramatem, který vzhledem ke své poloze a jí odpovídajícímu historickému vývoji nabízí jedinečnou etnicitu, nespočet historických památek i přírodních krás.
 

Tradice a historie

Tradice a historie
Každá ze světových oblastí i evropských regionů má co nabídnout a něčím zaujme, v případě střední Evropy ovšem nejde pouze o geografickou rozmanitost, toto srdce Evropy nenáležející dříve ani k Východu ani Západu, přesto obohacené kulturní transformací z obou směrů, představovalo v minulosti vyspělou bohatou oblast sjednocenou v kolosálním impériu Svaté říše římské, jemuž vládly mocné šlechtické rody. Vysoká koncentrace dobře zachovaných historických památek a uměleckých skvostů, nemajících ve světě obdoby, vypovídá o dřívějším bohatství i kulturní úrovni místního obyvatelstva. Charakteristickým znakem středoevropského prostoru je jeho úzká provázanost venkovských a městských oblastí, kdy si i přes výrazné městské vlivy venkov udržel vlastní specifickou folklórní tradici. Vysoká životní úroveň společně s kvalitními službami, malebná krajina i bohatý historický vývoj doprovázený folklórními tradicemi nabízí skvělou příležitost pro rekreaci a rozvoj cestovního ruchu.

O společnosti

O společnosti
Naše společnost nabízí kompletní služby v oblasti cestovního ruchu a marketingu. Pořádáme forfaitové zájezdy, veletrhy, konference a jiné společenské akce v rámci kongresového turismu. Poskytujeme rovněž kompletní nabídku grafických služeb za účelem reklamy a propagace. Veškeré naše služby jsou přizpůsobovány našim klientům zcela individuálně a poskytovány s maximální precizností. Vzhledem na úzce vyměřenou oblast našeho působení, Českou republiku a německy hovořící země, se zaměřujeme zejména na česky a německy hovořící klientelu. Díky mnohým kontaktům a dobré znalosti prostředí jsme schopni našim klientům nabídnout zcela nadstandardní služby. Usilujeme o lepší vztahy těchto zemí a snažíme se posílit vzájemné kulturněhistorické povědomí. Proto je naše nabídka určena zejména klientům z korporátního a diplomatického prostředí.

Založeno 2015

o nás

Falkenberg

Společnost byla založena na jaře roku 2015. Za jejím vznikem stojí Petr Vilém Koluch, který se dlouhodobě pohybuje v prostředí cestovního ruchu a kongresového turismu. Své první zkušenosti čerpal již jako patnáctiletý hoch a od osmnácti let působil v oboru jako OSVČ.

Petr Vilém Koluch

Petr Vilém Koluch
Při své práci vychází ze zkušeností získaných studiem historie, dějin umění, práva a mezinárodních vztahů na Univerzitě Karlově v Praze a Universität Wien, ale i během svého působení lektora a průvodce cestovního ruchu – stal se licencovaným rakouským průvodcem a zaměřuje se na kulturní dějiny středoevropských zemí. Působí jako univerzitní lektor a za své vlastní badatelské aktivity obdržel několik akademických ocenění. Od roku 2014 žije trvale ve Vídni. Myšlenka na vznik firmy se zrodila během studia, kdy hledal smysluplné uplatnění svých teoretických znalostí v praxi. Firma je netradiční v tom, že vznikla ze zájmu podělit se o nadšení z krás našeho regionu a zprostředkovat společnou česko-rakousko-německou kulturu širším vrstvám. Kolektiv spolupracovníků je tvořen převážně mladými kreativními lidmi, kterým nechybí patřičný zápal.   
Samotná společnost čerpá z rodového odkazu. Název firmy je odvozen od hradu Falkenberg, který byl během první poloviny 15. století v držení Janem Koluchem z Vesce. Rod Koluch-Falkenberg patří ke starým rytířským rodinám a právě ono know-how, tedy snaha o noblesu a uctivý přístup ke klientům, preciznost a práce s detailem včetně znalosti společenského protokolu, je základem našeho přístupu ke klientům.

 
"Neopovrhujte mi mistry, a ctěte jejich umění!"
Hans Sachs, Mistři pěvci norimberští