Blog


Nové webové stránky společnosti Falkenberg-Group s.r.o.


Na podzim 2017 byly dokončeny nové webové stránky. Společnost Falkenberg-Group s.r.o., která je na trhu od roku 2015, se specializuje na poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu, event marketingu, reklamy a public relations. Usilujeme pro naše klienty individuální cestou o poskytování  uceleného souboru služeb, proto je nabídka určena převážně pro firemní klientelu a osoby pohybující se v diplomatickém prostředí. 


Falkenberg-Group s.r.o. a angažovanost v bilaterálních vztazích

Společnost působí převážně v oblasti České republiky a Rakouska, dále pak preferovanými oblastmi jsou německy hovořící země jako Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Německo, konkrétně Bavorsko. Náším zájmem je podílet se na upevňování stávajících či podpoře vytváření nových obchodních, politických či kulturních vazeb mezi Českou republikou a německy hovořícími zeměmi.